X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
KDC ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหารเอกสารระดับประเทศ ด้วยเทคโนโลยีและนวัตกรรมระดับโลก พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย
จะช่วยให้ท่านทำงานในสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น การบริการที่ สะดวก, สบายและถูกต้องทุกขั้นตอน
ทำให้ท่านมั่นใจและคุ้มค่าในการจัดเก็บเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์กับ KDC

การบริการ

KRUNGDHEP DOCUMENT
​​
1. บริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารเอกสาร
(KDC Document storage and Management Service)
KDC ให้ความสำคัญต่อเอกสารและข้อมูลที่นำมาฝากเก็บรักษา ที่จะต้องได้รับการดูแลตามมาตรฐานสากล มีความปลอดภัย และสามารถสืบค้นได้รวดเร็วมีประสิทธิภาพ เราจึงออกแบบคลังเอกคลังเอกสารโดยเฉพาะ มีระบบความปลอดภัยและการป้องกันภัยสูงสุด ใช้เทคโนโลยีการบริหารคลังเอกสารที่ได้รับความนิยมสูงสุด มีระบบการจัดเก็บที่มีประสิทธิภาพ การค้นหาที่สะดวกและรวดเร็ว แม่นยำ และสืบกลับได้ บริการของเราดูแลเอกสารให้ท่านใน 3 รูปแบบ​
1. บริการเก็บรักษาเป็นกล่อง
ลูกค้าสามารถฝากเป็น ซึ่งมีระบบการดูแลความปลอดภัยครบถ้วน เหมาะสำหรับเอกสารทั่วไปที่ไม่จำเป็นต้องระบุเอกสารเป็นแฟ้มหรือรายฉบับที่ชัดเจน มีการค้นหาเอกสารภายในไม่ค่อยครั้ง

2. บริการจัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้ม
ช่วยให้การจัดเก็บแม่นยำ การค้นหารวดเร็ว เหมาะสำหรับเอกสารที่ต้องอ้างอิงประจำ หรือเอกสารสำคัญ นอกจากนี้การจัดเก็บเอกสารเป็นแฟ้มช่วยให้ท่านประหยัดเวลาและค่าใช้จ่ายในการสืบค้น ได้เอกสารที่ต้องการทันที รวมทั้งป้องกันการสูญหายได้แน่นอน
3. บริการจัดเก็บรักษาในห้องมั่นคง
เอกสารบางประเภทที่มีความสำคัญมากต่อการดำเนินธุรกิจหรือเอกสารที่มีชั้นความลับสูง สามารถเพิ่มความมั่นคงและความปลอดภัยด้วยการจัดเก็บในห้องมั่นคง เอกสารสามารถฝากเก็บเป็นแบบกล่องหรือเป็นแฟ้มก็ได้ เอกสารเหล่านี้จะถูกบันทึกรหัส ของกล่องเอกสารหรือแฟ้มเอกสาร และมีการความคุมการเข้าถึงที่ปลอดภัยอีกชั้นหนึ่ง เช่นเอกสารสัญญา เช็ค หลักประกัน แฟ้มข้อมูลสำคัญๆอื่นๆ เป็นต้น เอกสารของท่านไม่ว่าจะจัดเก็บแบบใด KDC มีโปรแกรมการอมยาเพื่อฆ่าแมลงที่อาจติดมา การตรวจสภาพกล่องเอกสาร และประกันความสูญหายหรือเสียหายตลอดอายุการจัดเก็บ นอกจากนี้ระบบของเรายังสามารถกำหนดและควบคุมการทำลายเอกสารตามประเภทของเอกสารที่กำหนดอายุไว้แล้วได้ด้วย KDC เราเป็นเสมือนหน่วยงานควบคุมเอกสารของท่าน โปรดให้ความไว้วางใจในบริการของเรา

 
KDC มีโปรแกรมบริการรมควันเพื่อฆ่าแมลงสำหรับลูกค้าที่จัดเก็บเอกสารทุกประเภทกับเรา การตรวจสภาพกล่องเอกสาร และประกันความสูญหายหรือเสียหายตลอดอายุการจัดเก็บ นอกจากนี้ระบบของเรายังสามารถกำหนดและควบคุมการทำลายเอกสารตามประเภทของเอกสารที่กำหนดอายุไว้แล้วได้ด้วย KDC เราเป็นเสมือนหน่วยงานควบคุมเอกสารของท่าน โปรดให้ความไว้วางใจในบริการของเรา
​​
​​
2. บริการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์
(KDC Computer Media storage)
ข้อมูลการดำเนินธุรกิจและข้อมูลของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องให้ความสำคัญ ถูกจัดเก็บไว้อย่างปลอดภัยและสามารถนำกลับมาใช้ได้เมื่อต้องการ KDC จัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์ของท่านในห้องมั่นคงที่ออกแบบมาเพื่อการจัดเก็บที่ได้มาตรฐานและปลอดภัยมั่นคง เช่นเดียวกบห้อง Server มีระบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ระบบควบคุมความปลอดภัย ระบบดับเพลิง FM 200 CCTV ทั้งด้านในและด้านนอก พื้นป้องกันไฟฟ้าสถิต จัดเก็บและบริหารการจัดส่งเป็นรายกล่องหรือเป็นรายเทป สามารถกำหนดตารางการจัดส่งล่วงหน้าตลอดปี และกรณีฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง ด้วยทีมจัดส่งที่มีความชำนาญและให้บริการเฉพาะในรถที่รักษาอุณหภูมิคงที่ตลอดการจัดส่ง ติดตามการรับและจัดส่งด้วย GPS และรายงานสถานะแบบ real time ให้ท่านมั่นใจในความปลอดภัยและจัดส่งตรงเวลาด้วยทีมงานมืออาชีพ​
1. media in media vault and scan with handheld
2. Media in transport case with pad lock and dual lock
3. transport vehicle
​4. handheld scan foe delivery ​​
 
​​
​​
3. บริการจัดส่ง เอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์
(KDC Secured Document and Media Delivery Service)
KDC ใส่ใจในความปลอดภัยของเอกสารที่นำมาฝากเก็บรักษากับเราตั้งแต่ขบวนการไปรับเอกสาร การขนส่งในระหว่างทาง จนถึงมือของเรา เราจึงเลือกใช้พาหนะที่ปลอดภัย สามารถปิดล๊อคในระหว่างการเดินทาง และติดตามด้วย GPS เพื่อให้สามารถตรวจสอบได้ตลอดการเดินทาง แผนการจัดส่งถูกกำหนดในแต่ละวัน ตามคำสั่งเรียกใช้บริการ ทั้งการจัดส่งและรับเอกสาร กล่องเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์ได้รับการตรวจสอบ และ sealก่อนการตรวจปล่อย ทุกขั้นตอนการทำงานได้รับการตรวจสอบก่อนออกให้บริการทั้ง ตัวรถ เอกสาร กล่องบรรจุ การทำงานภายในรถถูกบันทึกด้วย กล้องวงจรปิดเพื่อการตรวจสอบสิ่งผิดปรกติ นอกจากนั้น รถจัดส่งสื่อคอมพิวเตอร์ ออกแบบพิเศษให้สามารถทำความเย็นและรักษาอุณหภูมิตลอดการให้บริการ เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจในบริการของเรา ​
 
​​
​​
4. บริการห้องมั่นคง
(KDC Vault Service)
เอกสารที่มีความสำคัญ เอกสารที่มีมูลค่าทางการเงิน หรือเอกสารที่มีความสำคัญทางการค้า ซึงต้องการการดูแลเป็นพิเศษทั้งการนำไปจัดเก็บและการค้นหาออกมาใช้งาน และให้มั่นใจว่าเอกสารดังกล่าวได้รับการเก็บรักษาปกป้องเป็นพิเศษ เราเก็บรักษาเอกสารเหล่านี้ไว้ในห้องมั่นคง มีการกำหนดให้เฉพาะผู้ที่เกี่ยวข้องเท่านั้นที่กำหนดลายมือให้เข้าภายในห้องดังกล่าวได้ การเข้าออกทุกครั้งต้องได้รับมอบหมายและบันทึกการเข้าและออกด้วยกล้องวงจรปิด เอกสารของท่านจะได้รับการปกป้องเป็นอย่างดี และสามารถเรียกกลับไปใช้งานได้ตลอดเวลา
 
​​
​​
5. บริการสแกนเอกสาร
(KDC Scanning Service)
องค์กรต่างๆเริ่มให้ความสำคัญต่อการให้บริการลูกค้า ซึ่งเป็นผู้ให้ธุรกิจหรือซื้อสินค้าหรือบริการ ความรวดเร็วในการตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าจึงขึ้นกับข้อมูลต่างๆที่จะใช้ในการพิจารณาตัดสินใจว่า รายละเอียดเป็นอย่างไร สามารถให้บริการลูกค้าได้หรือไม่ ปัจจัยสำคัญอย่างหนึ่งคือข้อมูลของสินค้าหรือบริการ รายละเอียดของลูกค้าเอง หรือเงื่อนไขการให้บริการลูกค้านั้นๆ ว่ามีรายละเอียดอย่างไร ข้อมูลเหล่านั้นจำนวนมากที่อยู่ในรูปเอกสารที่เป็นกระดาษ หรือในรูปแบบอื่นที่มีลักษณะเป็นกายภาพ การค้นหาข้อมูลเหล่านั้นใช้เวลามาก กว่าจะสามารถตอบหรือให้บริการแก่ลูกค้าได้ หลายองค์กรจึงแปลงเอกสารเหล่านั้นให้อยู่ในรูปแบบอิเลคทรอนิกส์ และจัดเก็บในโปรแกรมบริหารเอกสาร ( Document Management System) และจัดทำดัชนีที่สัมพันธ์กับเอกสารเหล่านั้น และสร้างความสัมพันธ์ในการค้นหาเอกสารที่ต้องการ เช่นการกำหนด เลขบัญชีของลูกค้า ประเภทของเอกสาร และช่วงเวลา เป็นต้น ด้วยดัชนีเหล่านี้ทำให้ท่านสามารถสืบค้นเอกสารหรือข้อมูลต่างๆ ได้อย่างรวดเร็ว เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการบริการลูกค้าของท่าน

KDC เราช่วยออกแบบวิธีการจัดเรียงเอกสาร การแบ่งประเภท และการจัดทำดัชนีการสืบค้น เพื่อให้เอกสารที่ต้องการใช้งานสามารถสืบค้นได้อย่างรวดเร็วและคุณภาพของภาพถ่ายเอกสารที่คมชัด ตามรายละเอียดของการใช้งาน เราใช้เทคโนโลยีในการสแกนภาพที่ทันสมัยที่สุดเพื่อให้ได้ภาพที่คมชัดที่สุด ในเอกสารทุกขนาดตั้งแต่ A0 ถึง A8 ด้วยทีมที่ชำนาญงานและรับประกันผลงานให้ท่านนานถึง 1 ปี ​
 
​​
​​
7. บริการทำลายเอกสาร
(KDC Secure Destruction Service)
เอกสารและข้อมูลในการดำเนินงานประกอบด้วยข้อมูลสำคัญทั้งของลูกค้าหรือองค์กรท่านเอง ข้อมูลเหล่านั้นเมื่อหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาควรถูกทำลายหรือลบ อย่างถูกวิธี KDC เรามีบริการทำลายเอกสาร และสื่อคอมพิวเตอร์ ด้วยการย่อยด้วยเครื่องย่อยเอกสารก่อนนำนำไปปั่นเป็นเยื่อกระดาษ หรือการทำลายสื่อคอมพิวเตอร์ด้วยการย่อยหรือทำลายด้วยมาตรฐานการทำลายขยะอุตสาหกรรมเพื่อให้มั่นใจว่าเอกสารและข้อมูลจะถูกลบ ถูกทำลายอย่างถูกต้องและไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม
 
​​
​​
8. บริการตู้รับทำลายเอกสารในสำนักงาน
(KDC On-Site Secure Destruction Service)
เพื่อป้องกันการรั่วไหลของข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลสำคัญขององค์กรเอง เอกสารในสำนักงานท่านบางส่วน ไม่มีความจำเป็นต้องจัดเก็บนอกสถานที่ KDC มีบริการตั้งตู้รับเอกสารที่ท่านต้องการจะทำลาย ในสำนักงานของท่าน เมื่อครบกำหนดหรือตู้เต็ม เราจะไปรับเอกสารเหล่านั้นกลับมาทำลายตามขบวนการทำลายเอกสารของเรา เอกสารจะบรรจุในถุงทำลายที่ถูกปิดด้วย seal ที่มีรหัส และมีบาร์โค๊ดกำกับ มีหลักฐานการรับเอกสารนั้น เอกสารจะถูกนำกลับมาเพื่อทำลาย ขบวนการทำลายจะถูกบันทึกไว้ด้วย ทีวีวงจรปิด เพื่อให้ลูกค้าตรวจสอบได้
 
​​
9. บริการตรวจสอบใบแจ้งหนี้
(KDC Invoice Management Service)
เรามีบริการรับวางบิลและตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้แทนท่าน เพื่อลดภาระการรับวางบิล การตรวจสอบความครบถ้วนและความถูกต้องของใบแจ้งหนี้ ก่อนทำการจ่ายค่าสินค้าหรือค่าบริการให้แก่คู่ค้าของท่าน มอบภาระดังกล่าวให้เรา ใบแจ้งหนี้จะได้รับการตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องมายังท่านและคู่ค้าของท่านตามวันเวลาที่กำหนด พร้อมด้วยข้อมูลเพื่อเตรียมการชำระเงิน พร้อมทั้งชี้แจงรายละเอียดให้คู่ค้าของท่านแทนท่าน ด้วยค่าใช้จ่ายที่ควบคุมได้และระยะเวลาที่รวดเร็วกว่า เรียกใช้บริการของเรา
 
​​
10. บริการบริหารสัญญา
(KDC Contract Management Service)
องค์กรหลายแห่งมีเอกสารสัญญาหรือเทียบเท่าสัญญาเป็นจำนวนมาก เช่นสัญญาทางการเงิน เอกสารเกี่ยวกับการบริหารโครงการต่างๆ บ่อยครั้งเอกสารเหล่านั้นมีจำนวนมาก และอาจถูกเก็บไว้ในระยะเวลาที่ต่างกัน ทำให้เวลาที่ต้องการค้นหาเอกสารเหล่านั้นแล้ว ค้นหาเอกสารไม่ครบตามที่ต้องการ KDC เราออกแบบ การจัดลำดับ และสร้างความสัมพันธ์ของเอกสารเหล่านั้น เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับสัญญาเหล่านั้นจะถูกค้นหาออกมาครบถ้วนเมื่อต้องการใช้งาน
 
​​
11. บริการจัดเก็บและบริหารเวชรเบียน
(KDC Medical Record Management Service)
KDC บริการจัดเก็บเวชระเบียนหรือเอกสารที่เกี่ยวกับการรักษาของผู้ป่วย ซึ่งเกิดขึ้นตามระยะเวลาที่เราไปพบแพทย์ ได้ถูกจัดเก็บไว้ในแฟ้มที่ต่างกัน จึงเก็บปัญหาหากต้องการดูประวัติการรักษาทั้งหมด KDC มีบริการในการนำเอาเวชระเบียนเหล่านั้นมาจัดเก็บลงในแฟ้มคนไข้รายตัวทุกวันที่เกิดเอกสารเหล่านั้น เพื่อให้ประวัติเหล่านั้นทันสมัยตลอดเวลาและพร้อมที่จะเป็นข้อมูลแก่แพทย์เมื่อต้องการ ด้วยบริการเหล่านี้ช่วยให้โรงพยาบาลสามารถตอบสนองต่อการดูแลคนไข้ โดยเฉพาะเมื่อเกิดการเจ็บป่วยที่จำเป็นต้องดูข้อมูลย้อนหลัง ซึ่งเป็นส่วนที่สร้างความได้เปรียบแก่โรงพยาบาล