X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART

 KRUNGDHEP DOCUMENT​ประวัติบริษัท
       บริษัทกรุงเทพคลังเอกสาร หรือ KDC เป็นบริษัทย่อยของบริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน) ซึ่งมีกระทรวงการคลังและธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน) เป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่ ก่อตั้งเมื่อ 2 ตุลาคม 2538 ด้วยทุนจดทะเบียน 100 ล้านบาท โดยมี บมจ. กรุงเทพโสภณ ถือหุ้น ร้อยละ 99.98

​   บริษัทฯ เน้นด้านการให้บริการด้านการให้บริการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูลของลูกค้าทุกรูปแบบ ด้วยมาตรฐานการจัดเก็บและการบริการในระดับสากล เราเลือกใช้เทคโนโลยีการบริหารคลังเอกสารที่ได้รับความนิยมอันดับหนึ่งของโลก เพื่อให้มั่นใจว่าระบบดังกล่าวสามารถตอบสนองความต้องการและได้รับการยอมรับในระดับสากล ทั้งเอกสารที่เป็นเอกสารต้นฉบับ และเอกสารที่เป็น
อิเล็กทรอนิกส์ นอกจากนี้บริษัทฯ ยังได้รับการรับรองมาตรฐานระบบคุณภาพ ISO 9001:2015 ซึ่งถือเป็นผู้บุกเบิกรายแรกของประเทศที่นำเอาเทคโนโลยีในระดับนี้มาใช้ในการให้บริการ นอกจากบริการเก็บรักษาเอกสารและข้อมูล บริการจัดเก็บสื่อคอมพิวเตอร์แล้ว เรายังมีบริการเสริมอื่นๆ อาทิ การสแกนเอกสารทั้งในและนอกสถานที่ บริการตรวจสอบเอกสารวางบิล บริการบริหารสัญญา การบริการเช่าใช้ระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่ได้มาตรฐานของโลกอีกด้วย รวมทั้งให้บริการออกแบบและวางระบบการจัดการเอกสารและข้อมูลในองค์กรของลูกค้าด้วย ปัจจุบันเราเป็นผู้ให้บริการที่ได้รับการยอมรับจากลูกค้าว่ามีคุณภาพการบริการในระดับแนวหน้า​

คณะกรรมการบริษัท ประกอบด้วย
1. นายชาญชัย  ล้ำยอดมรรคผล ประธานกรรมการ
2. นายสุภาพ ตั้งตรัยรัตนกุล กรรมการและกรรมการผู้จัดการ
3. นางอัจฉราพร  เหมาคม กรรมการ
 
​มั่นใจ และคุ้มค่าในบริการเก็บรักษาเอกสารและบริหารข้อมูลของเรา KDC​
 

Why KDC

ครบทุกบริการ

เรามีบริการครบวงจร ไม่ว่าท่านต้องการเก็บเอกสารประเภทใด ทั้งเอกสารต้นฉบับ เอกสาร
อิเล็กทรอนิกส์ สื่อคอมพิวเตอร์ บรรจุภัณฑ์ บริการสแกนเอกสาร ระบบการบริหารและสืบค้น บริการให้คำปรึกษา ออกแบบการให้บริการ เรามีบริการที่ตรงกับความต้องการของท่าน ทั้งกรุงเทพและต่างจังหวัดและในต่างประเทศ

บริการตรงต่อเวลา

เราคำนึงถึงความต้องการในการใช้งานเอกสารของท่านและบริการอื่นๆที่ให้ความไว้วางใจ พนักงานจึงใส่ใจและทุ่มเทในการปฏิบัติหน้าที่ โดยมีการทวนสอบและยืนยันกับลูกค้า รวมทั้งภายในหน่วยงาน และติดตามด้วย GPS ทุกขณะที่อยู่ระหว่างการเดินทาง และสื่อสารกันเพื่อให้ลูกค้าได้รับเอกสารและบริการตรงเวลา

รักษาสัญญา

เรามีนโยบายว่าหากยืนยันการให้บริการกับลูกค้าแล้ว จะต้องดำเนินการให้ครบ 100% โดยมีการกำหนดเป็นตัวชี้วัดในการปฏิบัติงาน เพื่อให้ลูกค้าของเรารักษาคำมั่นสัญญาและจะไม่ทำให้ลูกค้าผิดหวัง

ราคายุติธรรม (Worth for money)

ราคาเป็นปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญ เพราะเป็นค่าใช้จ่ายโดยตรงของธุรกิจ การที่ลูกค้าของเรายอมจ่ายเงินเพื่อมาใช้บริการย่อมต้องคาดหวังว่าจะได้รับบริการและข้อมูลที่ต้องการ
ถูกต้องตรงเวลาคุ้มค่ากับเงินที่จ่ายไป ดังนั้นเราจึงเน้นคุณภาพการบริการที่ให้กับลูกค้าเป็นอันดับแรกและคิดราคาค่าบริการที่สามารถแข่งขันได้ในตลาด

การันตีความปลอดภัย (Safety Guarantee)

ความปลอดภัยเป็นอีกปัจจัยที่ลูกค้าให้ความสำคัญ และคาดหวัง เราจึงมีระบบการป้องกันภัยต่างๆ ทั้งการป้องกันอัคคีภัย การโจรกรรม การโจมตีทางอินเตอร์เน็ต มาตรการ การปฏิบัติและการดูแลความปลอดภัยในเอกสารและข้อมูลที่นำมาฝาก ความปลอดภัยระหว่างการขนส่ง รวมทั้งสัญญาการรักษาความลับ การประกันภัยต่อทรัพย์ที่นำมาฝากและความรับผิดชอบในวิชาชีพของเราด้วย เพื่อให้ลูกค้ามั่นใจว่าเราดูแลและปกป้องเอกสารและข้อมูลของท่านอย่างดีที่สุด

มั่นใจและคุ้มค่าในการจัดเก็บเอกสารและสื่อคอมพิวเตอร์กับเรา KDC

ทำไมถึงต้องเลือกเรา?

ทำงานตรงต่อเวลา

มีความรับผิดชอบ

ราคาคุณภาพ

การันตีความปลอดภัย