X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
ทำไมควรจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่
( Why you should go off site )
สนับสนุนต่อการดำเนินธุรกิจ (Support your business)
ผู้ให้บริการจัดเก็บและบริหารเอกสารที่ดีและมีประสบการณ์ สามารถช่วยท่านออกแบบกระบวน หรือให้บริการที่ช่วยสนับสนุนธุรกิจของท่านได้ ด้วยการกำหนดรูปแบบ วิธีการ ในการเรียกใช้บริการหรือค้นหาเอกสาร/ข้อมูลที่ต้องการ เพื่อให้ท่านได้ข้อมูล/เอกสารรวดเร็วที่สุด ไม่ว่าจะเป็นการจัดส่งเอกสารตัวจริง สำเนาส่งทางแฟกซ์ อีเมลล์ หรือการสืบค้นภาพที่สแกนไว้ เมื่อท่านได้ข้อมูลก็สามารถตัดสินใจได้รวดเร็วขึ้น อันเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพของกระบวนการทำงาน และเพิ่มความพึงพอใจแก่ลูกค้า

ปลอดภัยกว่า (Safer)
ผู้ให้บริการที่ได้มาตรฐานจะลงทุนระบบความปลอดภัย มีกระบวนการป้องกันดูแลความปลอดภัย เพื่อดูแลเอกสารของท่าน ซึ่งผู้บริโภคสามารถเลือกผู้ให้บริการที่มีระบบความปลอดภัยในระดับที่ท่านพึงพอใจ และเชื่อมั่นได้ และมักจะมีมาตรฐานสูงกว่าโดยท่านไม่ต้องลงทุนเอง

สะดวก (Convenience)
ผู้ให้บริการมีบริการที่หลากหลายครอบคลุมความต้องการทุกๆด้านของท่าน ท่านสามารถได้รับบริการตามที่ต้องการตรงตามเวลา โดยไม่จำเป็นต้องลงทุนเอง หรือใช้ความพยายามของฝ่ายบริหารลงมาจัดการ ปัจจัยเหล่านี้ช่วยให้คุณสามารถทุ่มเททรัพยากรของคุณสำหรับกิจกรรมหลักและสามารถที่จะให้บริการลูกค้าของคุณดีขึ้น ​

ประหยัดกว่า (Save)
การจัดเก็บเอกสารโดยผู้เชี่ยวชาญในสถานที่ที่สร้างเพื่อการจัดเก็บเอกสารโดยเฉพาะ ใช้บุคลากรที่ชำนาญเฉพาะทาง มีการใช้ทรัพยากรบุคคล เครื่องมือ ต่างๆร่วมกัน ย่อมมีต้นทุนที่ต่ำกว่า รวมทั้งการแข่งขันกันในทางธุรกิจ ผู้ให้บริการจึงสามารถเสนอค่าบริการได้ต่ำกว่าที่ท่านดำเนินการเอง ​

ลดความเสี่ยง (Mitigate Risk)
เพื่อป้องกันการสูญเสียของข้อมูลของคุณการจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่ที่ถูกต้องช่วยลดความเสี่ยง บริษัทจัดเก็บเอกสารนอกสถานที่มีผู้เชี่ยวชาญมืออาชีพและความสามารถในการควบคุมการเข้าถึงข้อมูลจากบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเมื่อเกิดภัยพิบัติที่เกิดขึ้นในการทำงานขึ้นอยู่กับความต้องการของลูกค้า ​

ทำไมจึงควรเลือก KDC ( Why KDC?)
KDC ตั้งอยู่ในทำเลที่มีความเสี่ยงต่อภัยทางธรรมชาติต่ำ ไม่มีสถิติว่าเกิดผลกระทบจากภัยธรรมชาติย้อนหลังเกินกว่า 30 ปี แม้จะมีภัยธรรมชาติเกิดขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าว ซึ่งมักกระทบต่อพื้นที่ในกรุงเทพมหานคร แต่ระยะทางเกินกว่า 40 กม ตามมาตรฐานการป้องกันความเสี่ยงที่ควรเก็บเอกสาร/ข้อมูลห่างจากที่ทำการ KDCออกแบบคลังเอกสาร ระบบจัดเก็บ ระบบความปลอดภัย และเทคโนโลยีที่ได้มาตรฐานโลก รับรองมาตรฐานคุณภาพในระบบ ISO 9001 จนได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าในระดับแนวหน้าให้เราเป็นผู้ให้บริการและวางระบบการบริหารเอกสารให้กับองค์กรเหล่านั้น จุดเด่นของเราคือเรามีบริการครบวงจรทั้งการรับฝากจัดเก็บเอกสารที่เป็นกายภาพและเอกสารที่เป็นดิจิตอล เราช่วยออกแบบรูปแบบ วิธีการใช้งาน ให้ตรงกับการใช้งานของลูกค้า เพราะเราคำนึงถึงว่าข้อมูล/เอกสารที่ลูกค้าต้องการช่วยให้เกิดประโยชน์ต่อลูกค้าอย่างไร ด้วยเหตุนี้เราศึกษาและออกแบบเทคโนโลยีที่ดีที่สุดและใช้ต้นทุนต่ำสุดเพื่อให้เหมาะกับสถานการณ์การจัดเก็บจำนวนมากที่สามารถค้นหาข้อมูลที่สำคัญ ได้ทันทีภายใต้การรักษาความปลอดภัยที่เข้มงวดสำหรับลูกค้า การสำรองข้อมูลเป็นความรับผิดชอบของเราทั้งหมด การปฏิบัติรับมือกับเหตุฉุกเฉินได้กำหนดอย่างสม่ำเสมอ ลูกค้าของเราจึงมั่นใจว่าข้อมูลของท่านจะปลอดภัย

เพื่อเป็นการรับประกันการบริการของเรา
KDC จะให้บริการที่มีคุณภาพสูงซึ่งตรงกับความต้องการของลูกค้าด้วยความถูกต้องรวดเร็วเพื่อสนับสนุนธุรกิจของท่านอย่างต่อเนื่อง
 

ความสะดวกสบาย

ปลอดภัยอย่างสูงสุด

ประหยัดค่าใช้จ่าย