X
is added to your shopping Cart.
CONTINUE SHOPPING GO TO CART
ระบบรักษาความปลอดภัย
เพื่อให้ท่านมั่นใจว่าทรัพย์สินที่ท่านไว้วางใจให้ KDC รับผิดชอบจะปลอดภัยอย่างสูงสุด

ด้วยมาตรการที่เข้มงวดในเรื่องมาตรฐานความปลอดภัยเป็นสิ่งสำคัญ ลองพิจารณาคุณสมบัติต่างๆ ดังนี้

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาความปลอดภัย (Security Guard)
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตรวจสอบสถานที่และบันทึกการตรวจสอบตลอด 24 ชั่วโมง นอกจากนี้เจ้าหน้าที่เหล่านี้ได้รับการฝึกให้แจ้งเหตุและระงับเหตุที่อาจเกิดขึ้น

กล้องทีวีวงจรปิด และระบบป้องกันโจรกรรม( CCTV & Door Sensor)
ประตูฉุกเฉินทุกบานติดตั้งสัญญาณป้องกันการโจรกรรม รวมพื้นที่สำคัญและทางเข้าออกทั้งของอาคารและสถานที่โดยรอบ ติดตั้งกล้องทีวีวงจรปิดและบันทึกภาพตลอด 24 ชั่วโมง และเก็บภาพบันทึกกว่า 90 วัน

ระบบเตือนอัคคีภัย (Fire Alarm System)
ระบบเตือนอัคคีภัยได้ติดตั้งไว้ทั่วทุกบริเวณ เราควบคุมการรักษาความปลอดภัยอย่างดีโดยระบบสัญญาณเตือนไฟไหม้ ซึ่งประกอบด้วยระบบจับควัน (smoke detector ) และระบบตรวจจับความร้อน ( heat detector) และ กระดิ่งแจ้งเตือน ( Alarm bell) เครื่องตรวจจับความร้อนเป็นอุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้ที่ออกแบบมาเพื่อตอบสนองเมื่อพลังงานความร้อนจากไฟไหม้เพิ่มอุณหภูมิความร้อนที่ตรวจพบโดยสัญญาณเตือนภัยทำงานร่วมกันกับระบบฉีดน้ำ (Sprinkler) ที่ปล่อยน้ำเมื่อผลกระทบของการเกิดเพลิงไหม้ได้รับการตรวจพบ

ระบบดับเพลิงและผจญเพลิง (Firefighting System)
ซึ่งประกอบด้วย เครื่องดับเพลิง (Fire Pump) ระบบหัวฉีดดับเพลิงอัตโนมัติ (Sprinkler) ระบบสายดับเพลิง (Fire Host Cabinet) และถังเคมีดับเพลิง (Fire Extinguisher) ซึ่งมีทั้งทั้งเคมีชนิดผงและก๊าซ ระบบทั้งหมดมีการตรวจสอบและทดสอบตามกำหนดเพื่อความมั่นใจว่าระบบทั้งหมดพร้อมจะทำงานเพื่อปกป้องทรัพย์สินมีค่าของท่าน

การกำหนดพื้นที่และการควบคุมการเข้าถึง (Zone control and access control)
กำหนดพื้นที่ที่จัดเก็บเอกสารของท่านเป็นพื้นที่ควบคุมการเข้าออกพื้นที่เหล่านั้นต้องได้รับสิทธิ์ตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย และการเข้าพื้นที่ดังกล่าวจะต้องสแกนนิ้วมือหรือมีบัตรผ่านที่กำหนดให้เพื่อตรวจสอบและบันทึกการเข้าออก และหากเป็นบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องต้องได้รับอนุญาตและมีเจ้าหน้าที่ที่รับมอบหมายดูแล

​ในระบบสารสนเทศและคอมพิวเตอร์ทั้งหมดทั้งส่วนที่เก็บข้อมูลลูกค้าและข้อมูลการทำงานทั้งหมด มีการบ่งบอกระดับความสำคัญและมีนโยบายควบคุมอย่างเข้มงวด และมีการติดตั้งระบบป้องกันความปลอดภัย การดูแลและตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอ เพื่อให้ลูกค้าของเรามั่นใจว่าKDC สามารถให้บริการอย่างต่อเนื่องแม้เผชิญเหตุการณ์ฉุกเฉิน เราได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากภายนอกและลูกค้ามาร่วมสังเกตการณ์ การสำรองข้อมูล และ การทดสอบระบบตามแผนฉุกเฉิน